W co i jak wierzymy

wizja

BLISCY BOGA, BLISCY SOBIE, BLISCY INNYM

Wszystkie działania Zboru mają na celu przybliżać do Boga i budować wspólnotę ludzi wierzących, wychodzących z miłością do tych, którzy potrzebują nadziei.

2 List do Koryntian 5,18: "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania"

w co wierzymy

misja

wizja

wartości

historia

różnice wyznań

prawo

RODO