W co i jak wierzymy

rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszych stronach internetowych; www.facebook.com/Kzmielec/, zamknięta grupa na facebook’u oraz strona www.mielec.kz.pl, są prawnie chronione:

Administratorem danych jest Pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór w Mielcu z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Reja 1.

1. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.

2. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

3. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

4. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

5. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.

6. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

w co wierzymy

misja

wizja

wartości

historia

różnice wyznań

prawo

RODO