KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Wizja

BLISCY BOGA, BLISCY SOBIE, BLISCY INNYM

Wszystkie działania Zboru mają na celu przybliżać do Boga i budować wspólnotę ludzi wierzących, wychodzących z miłością do tych, którzy potrzebują nadziei.

2 List do Koryntian 5,18: "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania"


Misja

WZROST, WSPÓLNOTA, WPŁYW

Rozwijać relację z Bogiem poprzez nauczanie i doświadczanie
1 list Jana 3,2: "Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest."

Budować relacje pomiędzy sobą poprzez miłość i zaufanie
List do Kolosan 3,11: "W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich"

Nieść nadzieję poprzez udanie się tam gdzie jej brakuje
2 List do Koryntian 5,20: "Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem."


Wartości

1. Kultura uwielbienia, (kultura chwały) - jesteśmy chwalcami:
Jezusa stawiamy jako pierwszego. On jest w centrum i jako „cel” naszego życia. Wszystko zaczyna się od oddania Bogu chwały. To Jego obecności w swoim życiu szukamy i chcemy ją pielęgnować. On jest najważniejszy dla jednostki i społeczności. On głowa Kościoła jest podstawą służby, pracy, odpoczynku - całego naszego życia.

2. Kultura dojrzewania/rozwoju w wolności - chcemy wzrastać:
Taki jest cel wzajemnego usługiwania: by mój Brat, Siostra mogła wzrastać w poznanie Pana, by mogła dojrzewać we wszystkich aspektach życia duchowego (poznanie, usługiwanie, uświęcenie). Każdy z nas ma dostęp do Boga i Bóg każdego prowadzi, my zaś (jako Zbór) chcemy zatroszczyć się by robienie kroków w uczniostwie, wierze Bogu i obdarowaniu było zdrowe.
Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za swój rozwój. Zakładamy, że chcesz się rozwijać duchowo poprzez uczniostwo, służbę i zmianę charakteru (owoc DŚ).

3. Kultura rodziny - jesteśmy rodziną:
Widzimy Zbór jako rodzinę ze zdrowymi relacjami, gdzie życie toczy się każdego dnia. Gdzie nie tylko niedzielne nabożeństwa, ale i grupy w tygodniu, a także spotkania indywidualne są okazja do wzajemnej troski, rozwoju i służby. Kościół jako bogactwo różnorodności talentów, darów, temperamentów.
Stawiamy na zdrowe poczucie przynależności, a zdrowa odpowiedzialność za siebie (i przed sobą), doprawiona jest miłością, a zwłaszcza: przebaczeniem i szczerością.

4. Kultura hojności, szafarstwa - jesteśmy hojnymi szafarzami:
Zarówno chodzi o dobra (pieniądze) powierzone nam przez Pana, ale i czas, siły, talenty, dary duchowe. Jednym słowem - dawanie siebie - zarówno w społeczności Zboru (służba), jak i ewangelizacji, a więc dzieleniu się tym wszystkim co Bóg nam dał. Chcemy być znani z jakości dając z siebie 100%, bo tylko takiej chwały godzien jest Bóg.

5. Kultura odpoczynku - żyjemy w odpocznieniu - bez presji, bez przymusu zewnętrznego:
Jezus nie tylko dał nam zbawienie, ale i radość. Nie musisz, lecz chcesz żyć z Bogiem! To oznacza również, że masz czas „dla siebie”, by się rozwijać, mieć pasje i relacje - nie chcemy życia przeładowanego wydarzeniami, które prowadzi do przemęczenia. Chcemy życia dla Boga, życia pełnego pasji i radości.