KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Oświadczenia Rady Kośioła

W sprawie Chrztu Wiary i błogosławieństwa dzieci

przyjęte 21.05.2003 r.

Greckie słowo baptidzo oznacza myć, zanurzać i przeszło do terminologii chrześcijańskiej jako terminus technicus czynności związanej z aktem inicjacji chrześcijańskiej. Występuje w Nowym Testamencie ok. stu razy, wliczając w to również obmycia rytualne żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym.

czytaj dalej (PDF)

W sprawie Wieczerzy Pańskiej

przyjęte w dniu 18.09.2002 r.

Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina, Kościół wspomina śmierć Chrystusa. Akt ten określa się następującymi terminami:

czytaj dalej (PDF)

W sprawie tzw. ruchu wstawienniczego

przyjęte 28.03.2001 r.

W ostatnim czasie zauważamy w Polsce rozwój ruchu wstawienniczego, który przejawia się przez organizowanie masowych konferencji. Zjawisko to wywołało różnorodne antagonistyczne postawy w Kościele. W związku z tym istnieje potrzeba zajęcia stanowiska przez Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

czytaj dalej (PDF)

Przebudzenie w czasach ostatecznych jako suwerenne dzieło Ducha Świętego

Jak czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, nie ma nic nowego pod słońcem (Kzn 1,9). Pokolenia przychodzą i odchodzą. Ruchy przebudzeniowe również. Głód poznania Boga pojawia się i - niestety - zanika. Niektórzy przedkładają rutynę ponad to, co niespodziewane. Inni przeciwnie, gorączkowo pragną przeżyć coś niezwykłego.

czytaj dalej (PDF)

W sprawie służby kobiet w Kościele

przyjęte 5.04.2000 r.

Uznajemy, że kobiety na równi z mężczyznami są "dziedziczkami łaski żywota" i współuczestniczkami służby charyzmatycznej w Kościele, zgodnie z następującymi fragmentami Nowego Testamentu: "Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody" (1P 3,7).

czytaj dalej (PDF)

W sprawie małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa oraz planowania rodziny

przyjęte 5.04.2000 r.

czytaj dalej (PDF)

W sprawie stosunku do zjawisk towarzyszących duchowemu ożywieniu

przyjęte 20.06.1995 r.

Członkowie Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce na swym nadzwyczajnym posiedzeniu, w którym uczestniczyło kilku pastorów spoza Rady, w dniu 20 czerwca 1995 r. w wyniku braterskiej rozmowy i modlitwy uzgodnili swe stanowisko wobec zjawisk towarzyszących duchowemu ożywieniu, jakie ostatnio zauważane jest w świecie oraz w naszym kraju. Stwierdzono, co następuje:

czytaj dalej (PDF)

W sprawie stosunku do organizacji parakościelnych

przyjęte w marcu 1994 r.

W obliczu nowej sytuacji społecznej i politycznej zachodzi potrzeba wyrażenia stanowiska w sprawie działalności w naszym kraju krajowych i zagranicznych organizacji parakościelnych.

czytaj dalej (PDF)