KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Akty prawne

Kościół to zarówno "duchowy organizm", jak i ziemska organizacja. Nowy Testament niewiele nam mówi o tym jak powinien być zorganizowany, i jak powinien funkcjonowac Kościół na ziemi. Jeśli już coś możemy znaleźć, to raczej pewne zasady regulujące wzajemne relacje, pouczenia dotyczące charakteru usługujących niż opis struktury czy działania.

Zarówno w Księdze Dziejów Apostolskich jaki i listach znajdujemy raczej relację z kształtowania się struktur kościoła niż "przepis" na to, jak on miałby funkcjonować. Dlatego też możemy będąc wrażliwymi na wskazówki Słowa Bożego tak dostosowywać struktury/ zasady, by Kościół mógł wypełniać swoją rolę i zadania. Kościół Zielonoświątkowy w RP przyjmując pewne rozwiązania prawne ma nadzieję, że pomogą one realizować powołanie Kościoła w porządku i godnie.

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r.o stosunku Państwa do KZ w RP

(Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 41, poz. 254)

 1. Rozdział 1 - Przepisy ogólne
  1. Art. 1.
   1. Ustawa określa stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej "Kościołem", oraz jego sytuację prawną i majątkową.
   2. W sprawach odnoszących się do Kościoła, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   3. Wszelkie zmiany niniejszej ustawy wymagają uprzedniej opinii Prezydium Naczelnej Rady Kościoła.
czytaj dalej (PDF)

PRAWO WEWNĘTRZNE Kościoła Zielonoświątkowego w RP

ostatnia nowelizacja: wrzesień 2015

 1. Rozdział 1 - Tożsamość Kościoła
  1. Art. 1.
   1. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskej, ukonstytuował się na mocy uchwały przyjętej przez Synod Założycielski, obradujący w Warszawie, w dniach 22-23 maja 1987 roku, w którym wzięli udział delegaci 82 zborów wchodzących wówczas w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Prawne uznanie Kościoła nastąpiło dnia 1 lutego 1988 roku.
   2. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuacją dwu nurtów ruchu zielonoświątkowego: Związku Stanowczych Chrześcijan (od 1910 r.) i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (od 1929 r.) oraz Wspólnoty Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (partycypacja: Stanowczy Cheścijanie od 1947 r., Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej od 1953 r.).
czytaj dalej (PDF)

Rozporządzenia ministerialne

czytaj dalej

Oświadzczenia Rady Kościoła

czytaj dalej